Ý kiến độc giả
  • Lan Hương
  • January 11, 2024 at 5:54 AM

  Có thể thấy cây múa góp phần xáo đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Long Trần
  • January 11, 2024 at 5:54 AM

  Nhờ trồng mía, nông dân Sơn La có thu nhập ổn định

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Phượng Hoàng
  • January 11, 2024 at 5:54 AM

  Càn có nhiều chính sách hơn nữa giúp người nông dân trồng mía có thu nhập ổn định

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến