Ý kiến độc giả
    • Thanh Thanh
    • November 28, 2023 at 11:19 PM

    Thiệt hại lớn thế này người dân biết sống sao.

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.

    Gửi Đóng
    • Vàng A Sử
    • November 28, 2023 at 11:19 PM

    Cần làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra việc xả thải từ hoạt động sơ chế cà phê kéo dài bao lâu nay ở Mai Sơn.

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.

    Gửi Đóng
    • Đình Minh
    • November 28, 2023 at 11:19 PM

    Hơn 200 triệu không phải số nhỏ. Mong gia đình anh sớm vượt qua.

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.

    Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến