Ý kiến độc giả
  • Hoàng Anh Sơn
  • December 11, 2023 at 3:31 AM

  Phải xử phạt thật nặng những cơ sở không đảm bảo ATTP

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Quý Kiên
  • December 11, 2023 at 3:31 AM

  Không biết bao giờ chúng ta mới theo được Canada về quản lý ATTP

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Hoài Sa
  • December 11, 2023 at 3:31 AM

  Quản lý ATTP ở Việt Nam vẫn còn buông lỏng lắm, nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vẫn tồn tại, vi phạm về vệ sinh ATTP và môi trường

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến