Ý kiến độc giả
  • Quang Hiệp
  • October 01, 2023 at 6:48 AM

  Nông dân ngày này trình độ cao, nên nuôi trồng hiệu quả.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Minh Thuỳ
  • October 01, 2023 at 6:48 AM

  Mô hình sản xuất hay quá.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Đức Tâm
  • October 01, 2023 at 6:48 AM

  Ủng hộ nông dân trồng rau sạch.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến