Ý kiến độc giả
  • Thuỳ Linh
  • September 28, 2023 at 8:17 AM

  Sa Pa có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển cây dược liệu, mang lại thu nhập và việc làm cho người dân địa phương.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Thanh Tâm
  • September 28, 2023 at 8:17 AM

  Trồng cây dược liệu cũng là một trong những giải pháp thiết yếu để bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu quý ở vùng đất Sa Pa. 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Phạm Hoà
  • September 28, 2023 at 8:17 AM

  Trồng cây dược liệu gắn với phát triển du lịch là hướng đi nhiều tiềm năng. 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến