Ý kiến độc giả
  • Trần Quốc Hoàn
  • September 19, 2023 at 9:30 AM

  Đầu tư công có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Hoàng Văn Biền
  • September 19, 2023 at 9:30 AM

  Đầu tư công góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Nguyễn Công Hải
  • September 19, 2023 at 9:30 AM

  Tiến độ giải ngân đầu tư công chậm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến