Ý kiến độc giả
  • Phạm Văn Việt
  • September 18, 2023 at 11:32 AM

  Nên đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Hoàng Thị Lành
  • September 18, 2023 at 11:32 AM

  Phát triển nông nghiệp hàng hóa là xu hướng tất yếu

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Tẩn A Đấu
  • September 18, 2023 at 11:32 AM

  Cần quan tâm tới đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến