Ý kiến độc giả
  • Vàng A Páo
  • May 24, 2023 at 12:08 PM

  cần nhiều nguồn vốn hơn nữa để hộ trợ đồng bao dân tộc phát triển

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Minh Tuấn
  • May 24, 2023 at 12:08 PM

  Nhờ các chính sách dân tộc, nay đời sống của đồng bào đã được nâng lên

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Hằng Thuận
  • May 24, 2023 at 12:08 PM

  Đồng bào dân tộc miền núi có thay đổi cánh nghĩ nếp làm thì mới nâng cao thu nhập được

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến