Ý kiến độc giả
  • Hân Nguyễn
  • May 24, 2023 at 1:05 PM

  Lớp tập huấn rất ý nghĩa cho cán bộ cơ sở.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Lương Cường
  • May 24, 2023 at 1:05 PM

  Những lớp tập huấn như thế này sẽ góp phần nâng cao năng lực cho những cán bộ cơ sở trong công tác tuyên truyền về chính sách DVMTR.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Lường Kim
  • May 24, 2023 at 1:05 PM

  Tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho hội viên nông dân là đều rất cần thiết.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến