Ý kiến độc giả
  • A Phúc
  • April 06, 2023 at 3:24 AM

  Vùng cao xa thành thị thì chăn nuôi gia súc là hướng đi giúp người dân nâng cao thu nhập.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Đinh Cao
  • April 06, 2023 at 3:24 AM

  Chính sách hỗ trợ hộ nghèo đã đi vào cuộc sống ở vùng cao Đà Bắc.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Lý Tú
  • April 06, 2023 at 3:24 AM

  Những mô hình như này rất cần nhân rộng để giảm nghèo bền vững.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến