Ý kiến độc giả
  • Vàng A Lữ
  • March 30, 2023 at 12:29 PM

  Hội nông dân mà làm tốt thì nông dân sẽ được nhờ rất nhiều !

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Sùng A Sáy
  • March 30, 2023 at 12:29 PM

  Với việc xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Thanh Thanh
  • March 30, 2023 at 12:29 PM

  Nông dân Hòa Bình có tổ chức Hội lớn mạnh thì còn gì bằng nữa!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến