Ý kiến độc giả
  • Trần Nam
  • March 22, 2023 at 4:03 PM

  Chương trình xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phận nang cao thu nhập cho nông dân mà con góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Linh Hiền
  • March 22, 2023 at 4:03 PM

  Chương trình OCOP, một chương trình rất có ích, giúp nông dân nâng cao thu nhập.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Hồng Phượng
  • March 22, 2023 at 4:03 PM

  Hiện nay một số sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La đã đón nhận được người tiêu dùng, thâm chí đã có thể xuất khẩu.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến