Ý kiến độc giả
  • Lò Thu
  • March 16, 2023 at 4:58 PM

  Nông dân tỉnh cần quan tâm phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Bốn Mùa
  • March 16, 2023 at 4:58 PM

  Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên để đoàn viên tốt hơn

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Cầm Hoàng
  • March 16, 2023 at 4:58 PM

  chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBCC-VC và người lao động, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức công đoàn 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến