Ý kiến độc giả
  • A Lữ
  • March 16, 2023 at 10:04 AM

  Thường xuyên tuyên truyền về các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho người dân sẽ giúp ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Sùng Páo
  • March 16, 2023 at 10:04 AM

  Bản tôi cũng thường xuyên được cán bộ xã tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ các hành vi vi phạm pháp luật để không vi phạm!

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Thanh Thanh
  • March 16, 2023 at 10:04 AM

  Nhờ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, trình độ hiểu biết pháp luật người dân ngày càng nâng cao rõ rệt.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến