Ý kiến độc giả
  • Vương
  • March 16, 2023 at 9:43 AM

  Đền Nè thờ “Sơn Thần Công Chúa”, là vị thần có công giúp nước, bảo vệ, phù hộ và che chở cho người dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • March 16, 2023 at 9:43 AM

  Trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân huyện Kim Bôi, "Sơn Thần Công Chúa" là vị thần tối linh, là tín ngưỡng văn hóa tâm linh lâu đời.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Hoàn
  • March 16, 2023 at 9:43 AM

  Chúc mừng bà con xóm Bờ Nè, có di tích được xếp hạng cấp tỉnh.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến