Ý kiến độc giả
  • Minh Thu
  • March 14, 2023 at 6:51 PM

  Nếu công tác pccc không được kíp thời triển khai ngay tại sơ sở, thì việc dập tát đám trai ngay từ đầu sẽ khó thực hiện, thiết hại về của và tài sản là khó chánh khỏi.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Đông Xuân
  • March 14, 2023 at 6:51 PM

  Tình hình an toàn PCCC tại các địa phương ngày càng phức tạp, vì vậy công tác PCCC cần được thực hiện ngay tại cơ sở

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Dũng Cao
  • March 14, 2023 at 6:51 PM

  Tổ liên gia an toàn PCCC tại cơ sở được hình thành rất quan trọng, người dân sẽ chủ đồng PCCC ngay tại cơ sở

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến