Ý kiến độc giả
  • Chảo Mẩy
  • March 13, 2023 at 4:35 PM

  Các cấp, các ngành cần có nhiều biện pháp ngăn chặn hơn nữa các hành vi xâm lấn đất rừng.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Nông dân
  • March 13, 2023 at 4:35 PM

  Để giữ những cánh rừng xanh người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Hoàng Cương
  • March 13, 2023 at 4:35 PM

  Nhiều giải thiết thực nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Lào Cai.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến