Ý kiến độc giả
  • A Sử
  • March 14, 2023 at 6:00 AM

  Tôi muốn học tập mô hình nuôi trâu bò tập trung như thế này thì liên hệ ở đâu vậy?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Phạm Phạm
  • March 14, 2023 at 6:00 AM

  Mô hình nuôi trâu, bò như thế này cần được nhân rộng và học tập.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Vàng A Tráng
  • March 14, 2023 at 6:00 AM

  Mình biết ông nông dân này, ông này rất giỏi về phát triển kinh tế ở xã Mường Than, là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến