Ý kiến độc giả
  • Hùng
  • March 08, 2023 at 4:54 PM

  Dân thì nghèo, sản xuất manh mún, lấy đâu ra các sản phẩm OCOP. Nếu có sản xuất ra thì thị trường đâu mà tiêu thụ

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Thanh Hà
  • March 08, 2023 at 4:54 PM

  Thực sự Mường Nhé rất khó phát triển các sản phẩm này. Do địa bàn xa, có làm ra sản phẩm cũng không có chỗ tiêu thụ. Trước đây thịt trâu khô Mường Nhé, rất ngon, nhưng bà con làm rất...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến