Ý kiến độc giả
  • Hùng Hà
  • March 03, 2023 at 2:06 PM

  Chỉ trong một giai đoàn ngắn, từ huyên biện giới Sông Mã đã xóa được hàng nghìn nhà dột nát.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • An Hảo
  • March 03, 2023 at 2:06 PM

  Sông Ma, huyện biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La, nhờ các chính sách hỗ trợ, nhiều hộ nghèo đã được xóa nhà dột nát

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Hùng Lan
  • March 03, 2023 at 2:06 PM

  Sông mã cần đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ người dân xóa nhà dột nát.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến