Ý kiến độc giả
  • A Sùng
  • February 15, 2023 at 8:21 PM

  Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI rất đáng trân trọng !

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Văn Lò
  • February 15, 2023 at 8:21 PM

  Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế !

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Thanh Thanh
  • February 15, 2023 at 8:21 PM

  Tỉnh Sơn La rất vinh dự khi bà Trương Thị Mai Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự .

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến