Ý kiến độc giả
  • Bảo Thắng
  • January 18, 2023 at 7:22 PM

  Nông dân có vai trò rất quan trọng trông xây dựng nông thôn mới

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Dương
  • January 18, 2023 at 7:22 PM

  xây dựng nông thôn mới giúp nông dân nâng cao về mọi mặt

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Linh Bông
  • January 18, 2023 at 7:22 PM

  Chỉ cần nông dân chung sức đồng lòng làm cái gì cũng nên

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến