Ý kiến độc giả
  • Hồng Phong
  • January 22, 2023 at 10:48 AM

  Bà con vùng cao giờ đã thay đổi rất nhiều, thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Lĩnh Liên
  • January 22, 2023 at 10:48 AM

  Con em đồng bào mông giờ đã ấm no.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Trung Thu
  • January 22, 2023 at 10:48 AM

  Các phong túc tập quan lạc hậu đã được người Mông dần bỏ đi, thay vào đó là đời sống văn hóa mới.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến