Ý kiến độc giả
  • Đinh Thu
  • January 15, 2023 at 2:02 PM

  Nuôi trâu bò nhốt chuồng giúp nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Lường Ngọc
  • January 15, 2023 at 2:02 PM

  Chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, quy hoạch vùng trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, phát huy thế các thế mạnh, huyện Phù Yên sớm trở thành huyện khá

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Cầm Long
  • January 15, 2023 at 2:02 PM

  Chăn nuôi gia súc tập trung, nhốt chuồng bà nông nông dân sẽ chủ động hơn được nguồn thức ăn, phòng chống bệnh cho đàn gia súc

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến