Ý kiến độc giả
  • Quan
  • January 10, 2023 at 3:08 PM

  Mong các cấp các ngành sớm đưa các nghị quyết này đi vào cuộc sống.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Văn Cao
  • January 10, 2023 at 3:08 PM

  Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp chuyên đề này có ý nghĩa rất quan trọng. 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Toản
  • January 10, 2023 at 3:08 PM

  Những nội dung được thông qua sẽ giúp các ngành, địa phương kịp thời triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo...

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến