Ý kiến độc giả
  • A Tủy
  • December 13, 2022 at 10:17 AM

  Nông dân cần phải đẩy mạnh việc chuyển đổi số, có như vậy mới theo kịp được thị trường

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Linh
  • December 13, 2022 at 10:17 AM

  Việc chuyển đổi số sẽ giúp nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng thu nhâp

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Hà Dần
  • December 13, 2022 at 10:17 AM

  Chuyển đổi số là vẫn đề không thể nhiếu đối với người nông dân

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến