Ý kiến độc giả
  • Hiền
  • December 09, 2022 at 7:24 PM

  Tuyệt vời quá. Cảm ơn Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã tổ chức lớp tập huấn Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 cho hơn 40 học viên là cán bộ nòng cốt 7 tỉnh phía Bắc.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Long
  • December 09, 2022 at 7:24 PM

  Muốn làm nông thôn mới có con người nông thôn mới các bác ạ.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Mặc
  • December 09, 2022 at 7:24 PM

  Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các học viên nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành để áp dụng chương trình xây dựng NTM phù hợp với thực tế từng địa phương.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến