Ý kiến độc giả
  • December 08, 2022 at 12:09 PM

  Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm cơ sở ăn uống này.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Linh
  • December 08, 2022 at 12:09 PM

  Nghi như vụ ở Nha Trang lắm. Chắc toàn thức ăn đông lạnh.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Linh
  • December 08, 2022 at 12:09 PM

  Nghi như vụ ở Nha Trang lắm. Chắc toàn thức ăn đông lạnh.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Nga
  • December 08, 2022 at 12:09 PM

  Làm ăn thế này thì không được rồi. Cơ sở ăn uống này là cơ sở nào.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Nga
  • December 08, 2022 at 12:09 PM

  Làm ăn thế này thì không được rồi. Cơ sở ăn uống này là cơ sở nào.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • December 08, 2022 at 12:09 PM

  Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm cơ sở ăn uống này.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến