Ý kiến độc giả
  • Anh
  • December 03, 2022 at 3:05 PM

  Sử dụng nguồn vốn làm sao cho hiệu quả

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Minh
  • December 03, 2022 at 3:05 PM

  Cần thu hút nhiều nữa nguồn vốn để đầu tư hạ tầng giao thông

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Khải
  • December 03, 2022 at 3:05 PM

  Thêm nhiều dự án sớm được đầu tư

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến