Ý kiến độc giả
  • A Chồng
  • December 01, 2022 at 4:45 PM

  Chúc mừng Bắc Yên đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2021-2025.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Văn Sự
  • December 01, 2022 at 4:45 PM

  Công tác xóa nhà tạm đã tạo động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, khơi dậy tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Sang
  • December 01, 2022 at 4:45 PM

  Có thể nói, thành công trong việc hoàn thành xóa nhà tạm đã thể hiện rõ quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc giảm nghèo, an sinh xã hội, huy động mọi...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến