Ý kiến độc giả
  • Tue
  • November 30, 2022 at 6:24 PM

  Hy vọng Luật sớm đi vào cuộc sống

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • hoang
  • November 30, 2022 at 6:24 PM

  Nếu ngăn chặn được đầu cơ sẽ ngăn chặn sốt đất ảo

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • ha
  • November 30, 2022 at 6:24 PM

  Chúng ta cần cơ chế biến đất đai thành nguồn lực chứ không phải nơi cất giữ tài sản

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến