Ý kiến độc giả
  • Hải viên
  • November 28, 2022 at 1:07 PM

  thật không thể tin được luôn

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Vạn thịnh phát
  • November 28, 2022 at 1:07 PM

  nhìn thấy quá thích

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Hải viên
  • November 28, 2022 at 1:07 PM

  Vào mùa này, kéo dài đến qua Tết, người dân miền Trung hay đi kéo lưới rùng. Đây gần như là một tập tục rất lâu đời, gắn bó người dân với nhau.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến