Ý kiến độc giả
  • Páo
  • November 26, 2022 at 7:25 PM

  Một khi tỉnh quan tâm và có giải pháp phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp tạo ra những con người có tay nghề, óc sáng tạo cao, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, lợi nhuận.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Văn Tích
  • November 26, 2022 at 7:25 PM

  Nhân lực là yếu tố chủ chốt ảnh hưởng đến sự phát triển của 1 cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp. Vì vậy, có giải pháp phát triển nhân lực chính là giúp nâng cao năng suất, hiệu quả lao...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Linh
  • November 26, 2022 at 7:25 PM

  Tin rằng với các giải pháp phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Sơn La sẽ tạo ra nguồn nhân lực có tính năng động, sáng tạo góp phần giúp kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến