Ý kiến độc giả
  • Thuý
  • November 26, 2022 at 10:30 AM

  Việt Nam có nhiều lợi thế về vận tải biển cần phát huy hết sức mạnh

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • November 26, 2022 at 10:30 AM

  Phát hết lợi thế vận tải biển, thì Việt Nam lo gì

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Hồng
  • November 26, 2022 at 10:30 AM

  Lại một năm kinh tế buồn

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến