Ý kiến độc giả
  • Minh Hằng
  • November 25, 2022 at 11:41 AM

  Bắc Yên cần phải đẩy mạnh hơn nữa các chính sách dân tộc, có như vậu cuộc sống của người dân tộc mấy ổn định.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Linh Hà
  • November 25, 2022 at 11:41 AM

  Các phong tục tập quán tiến bộ của người đồng bào dân tộc thiểu số cần được bảo tồn và phát huy.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • A Sử
  • November 25, 2022 at 11:41 AM

  Người Mong ở Bắc Yên giờ thay đổi nhiều rồi, họ đã mạnh dan thay đổi tư duy canh tắc để nâng cao thu nhập.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến