Ý kiến độc giả
  • Lâm Trang
  • November 19, 2022 at 5:44 PM

  Người nông dân nuôi de bây giờ là được đấy, bán được giá.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Linh Hà
  • November 19, 2022 at 5:44 PM

  Nhìn đàn dê đẹp thật, chuồng trại sạch.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • A Vàng
  • November 19, 2022 at 5:44 PM

  Sơn La có bái cỏ rộng, tha hồ mà chăn nuôi.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến