Ý kiến độc giả
  • Hồ Quảng
  • November 18, 2022 at 7:40 PM

  Đồng bào dân tộc thiểu số giờ đã thay đổi nhiều, họ đã biết phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Vàng Mỷ
  • November 18, 2022 at 7:40 PM

  Đối với con em đồng bào dân tộc cần phải cầm tay chỉ việc, đẩy mạnh phát triển kinh tế, có như vậy cuộc sống mới ấm no được.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Linh Ha
  • November 18, 2022 at 7:40 PM

  Cần phải quan tâm hơn nữa đối vối đồng bào dân tộc thiểu số

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến