Ý kiến độc giả
  • Thắng
  • November 18, 2022 at 2:16 PM

  Tôi không nghèo nhưng cũng không đủ khả năng để mua đất làm nhà ở mong được quan tâm

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Bùi Thu
  • November 14, 2022 at 6:57 PM

  Nhà đẹp quá, cảm ơn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Vietcombank Chi nhánh Sơn La.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Hà Nga
  • November 14, 2022 at 6:57 PM

  Hy vọng có nhà ở mới sẽ giúp các hộ vươn lên thoát nghèo.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • A Páo
  • November 14, 2022 at 6:57 PM

  Chúc mừng các hộ được hỗ trợ xây dựng nhà mới.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến