Ý kiến độc giả
  • Nguyễn Mai
  • October 21, 2022 at 7:03 PM

  Vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học có vai trò rất quan trọng, vì thế các cấp chính quyền các địa phương cần có sự quan tâm đặc biệt hơn. Qua đó tạo điều kiện để bữa ăn của các...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Hoàng Nam
  • October 21, 2022 at 7:04 PM

  Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các cháu góp phần không nhỏ để các cháu có đầy đủ sức khoẻ học tập tốt hơn.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Thanh Ngoan
  • October 21, 2022 at 7:04 PM

  Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các bếp ăn bán trú trong nhà trường có vai trò rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, phát triển về trí lực và thể lực của học sinh.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến