Ý kiến độc giả
  • chân trần vạn dặm
  • October 22, 2022 at 8:25 PM

  Nhiều lúc muốn kiếm mớ rau sạch thật sự mà có có đâu. chả nhẽ lên tận Phù Yên mua à

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Lường Văn Tiến
  • October 22, 2022 at 8:25 PM

  Cứ có rau sạch thì bao nhiêu cùng bán hết

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Tráng Đinh Minh
  • October 22, 2022 at 8:25 PM

  Toàn rau sạch thế này, người thành phố thích lắm

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Nắng mà không rát
  • October 22, 2022 at 8:25 PM

  Có sản phẩm sạch thì ai chả thích. Làm đi, bán hết veo ngay.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến