Ý kiến độc giả
  • Hdbs
  • September 22, 2022 at 9:57 AM

  Giờ nhiều người đi xuất khẩu làm nông lương cao mà 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Mm
  • September 23, 2022 at 11:05 AM

  Họ làm nông ở nước họ những cái hay ho rồi về làm nông ở nước mình, nhiều người đã khởi nghiệp thành công. 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến