Ý kiến độc giả
    • Hoàng Du
    • February 19, 2022 at 11:27 PM

    1 hướng canh tác đúng để phát triển bền vững trong sản xuất NN. Nên tăng cường truyền thông để mọi người, tổ chức hiểu và áp dụng.

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.

    Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận
Ý kiến