Ý kiến của bạn
  • hp65 bangla
    hp65 bangla 12/16/2022 1:16:04 PM

    Làng Mỹ Hiệp chứ không phải mỹ nghiệp, mà nghề lặn ở đây chủ yếu là đàn ông, con trai...còn đàn bà đi lặn cũng mới gần đây, mà cũng ít...đàn bà ở đây nghề chính là đẻ...

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.

    Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận