Ý kiến của bạn
 • Minh Duyên
  Minh Duyên 3/31/2023 11:33:13 AM

  Loại cầm thú, ác động quá. 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Nguyễn Trạch
  Nguyễn Trạch 3/31/2023 11:33:12 AM

  Mâu thuẫn có tý mà giết tận 2 mạng người.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Yên Long
  Yên Long 3/31/2023 11:33:12 AM

  Đem tiêm thuốc.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận