Ý kiến của bạn
 • Minh Châu
  Minh Châu 3/30/2023 1:41:44 PM

  Phải xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm các đối tượng trong xã hội.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Quang Tùng
  Quang Tùng 3/30/2023 1:41:43 PM

  Một trong những tồn tại của triển khai chính sách xã hội là Bảo hiểm xã hội còn thấp, chưa thật sự hấp dẫn người lao động.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trung Dũng
  Trung Dũng 3/30/2023 1:41:42 PM

  Trong triển khai các chính sách xã hội phải giải quyết được sự chênh lệch lớn về mức sống giữa các vùng, miền, nhóm đối tượng.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận