Ý kiến của bạn
 • Lê Kiên
  Lê Kiên 3/29/2023 10:14:39 PM

  Hoan hô ngoại giao cây tre của Việt Nam, bền vững, linh hoạt, phát triển

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hoàng
  Hoàng 3/29/2023 10:14:39 PM

  Thị trường Mỹ rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trần Quang Dân
  Trần Quang Dân 3/29/2023 10:14:40 PM

  Quan hệ Việt - Mỹ cũng như Việt - Trung rất quan trọng với Việt Nam. Tìm kiếm được sự cân bằng là một thành tích lớn

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận