Ý kiến của bạn
 • Bảo Nam
  Bảo Nam 3/31/2023 10:40:20 PM

  Mỗi xã một sản phẩm, và cần chú trọng vào chất lượng để sản phẩm đó trở thành chủ lực mang lại nguồn sống cho người dân. Như thế sản phẩm OCOP mới bền vững.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Minh Thùy
  Minh Thùy 3/31/2023 10:40:20 PM

  Nghệ An có diện tích lớn, nhiều vùng nông nghiệp, nhiều sản phẩm đặc thù, thiết nghĩ cần có chính sách đồng bộ, hỗ trợ nông dân xây dựng, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để họ có thể làm...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Vân Anh
  Vân Anh 3/31/2023 10:40:19 PM

  Số lượng bao nhiêu không quan trọng, cần chủ trọng chất lượng và thị trường đầu ra của những sản phẩm OCOP thế mới phát huy được hết lợi thế, tăng giá trị, giúp người dân làm giàu bền...[xem thêm]

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận