Ý kiến của bạn
  • lananhnguyen
    lananhnguyen 3/30/2023 11:41:21 AM

    Đơn vị được giao không thực hiện thì thu hồi nhiệm vụ giao luôn đơn vị khác thực hiện, việc thảm nhựa đoạn này nếu tập trung thì không đến 3 tuần thi công, không có lý gì lại để như...[xem thêm]

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.

    Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận