Ý kiến của bạn
 • Hà Trọng Tuấn
  Hà Trọng Tuấn 3/29/2023 6:47:03 PM

  rượu bia trông người khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chỉ lảm ảnh hưởng đến mình mà con làm ảnh hưởng đến người khác.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trần Minh Hải
  Trần Minh Hải 3/29/2023 6:47:02 PM

  Cần phải xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm nông độ còn để răn đe.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Minh Thu
  Minh Thu 3/29/2023 6:47:02 PM

  Mọi người lưu ý, đã uống rượu bia là không được lại xe, giờ lỗi nồng độ còn phạt năng lắm.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận