Ý kiến của bạn
 • Minh Châu
  Minh Châu 3/28/2023 3:40:36 PM

  Mình mà 50 tuổi được về hưu non thì cũng xin về luôn.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Nguyễn Phước
  Nguyễn Phước 3/28/2023 3:40:46 PM

  Chỉ sợ nhiều bác có hoàn cảnh khó khăn mà nằm trong diện tinh giản thì cũng mệt đấy.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Bạch Văn
  Bạch Văn 3/28/2023 3:40:57 PM

  Nhiều bộ ban ngành sau khi sáp nhập mới dôi dư nhiều.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Phạm Trình
  Phạm Trình 3/28/2023 3:41:08 PM

  Song song với tinh giản cũng cần tuyển dụng hạn chế đúng và đủ.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Minh Đức
  Minh Đức 3/28/2023 3:41:28 PM

  Nên khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi và tăng phụ cấp cho người nghỉ hưu.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Trần Cảnh
  Trần Cảnh 3/28/2023 3:41:40 PM

  Bộ máy công chức của ta được cho à quá kồng kềnh.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Phạm Quỳnh
  Phạm Quỳnh 3/28/2023 3:41:50 PM

  Nghỉ hưu trước tuổi thì được hưởng bao nhiêu phần trăm lương các bác nhỉ?

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Bích Hạnh
  Bích Hạnh 3/28/2023 3:42:01 PM

  Chính sách nghỉ hưu trước tuổi là khá hay.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Hoàng Anh
  Hoàng Anh 3/28/2023 3:42:11 PM

  Ai tinh giản thời điểm này cũng vất vả.

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
 • Định Lương
  Định Lương 4/4/2023 9:52:10 AM

  Muốn biết thực chất hay ko phải căn cứ hiệu quả làm việc của đơn vị đó trước sau khi tinh giản 

  Vui lòng nhập nội dung bình luận.

  Gửi Đóng
  • Thái Hoà
   Thái Hoà 3/28/2023 3:41:17 PM

   Nên có 1 cơ quan đánh giá độc lập theo dõi thì mới biết được năng suất làm việc của mỗi công chức.

Xem tiếp bình luận